1. ออกแบบ ติดตั้ง เสริมกำลังและปรับปรุงโครงสร้าง
  2. ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต
  3. ซ่อมแซมรอยแตกร้าว
  4. ติดตั้งระบบกันซึม
  5. เคลือบป้องกันผิวโครงสร้างอาคาร
  6. ติดตั้งระบบเคลือบพื้น
  7. เจาะ ตัด ทำลาย โครงสร้างคอนกรีต