บริษัท ซ่อมและบำรุงรักษาดี จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยกลุ่มวิศวกรผู้ชำนาญการเกี่ยวกับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารและโครงสร้าง ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด อาทิ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบกันซึมอาคาร งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเคลือบพื้นอาคาร งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลอดจนสำรวจ วิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างอาคารรวมทั้งการเสริมกำลังโครงสร้างด้วยวัสดุที่เหมาะสม

บริษัทฯ สามารถผลิตวัสดุคุณภาพดีที่ใช้ในงานซ่อมแซมโครงสร้างได้เองทั้งนี้เพราะบริษัทฯมีนโยบายพึ่งพาอาศัยตนเอง ผลิตสินค้าใช้เองในประเทศช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงของผู้ประกอบการ แต่ขณะเดียวกันก็สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแหล่งผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ของวิศวกร ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเรามีประสบการณ์ที่จะสามารถเลือกใช้วัสดุและวิธีการตามความจำเป็นของความเสียหาย

about us

นโยบายในการทำธุรกิจของเรา คือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพและการบริการที่รวดเร็ว เพราะเราคือ “ผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมและบำรุงรักษาอาคาร”